Svými aktivitami chce Institut Interní Komunikace naplnit intenzivní potřebu formální i neformální diskuzní platformy pro odborníky z prostředí interní komunikace a jí blízkých oborů.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Pravidelná setkání IIK

Pravidelná setkání každé dva měsíce na předem dané téma pro členy i nečleny IIK vždy první čtvrtek v každém druhém měsíci. Pozvaní hosté a odborníci na danou problematiku, případové studie.

Příklady témat:
– Komunikace s obtížně zastižitelnými zaměstnanci
– Krizová komunikace ve firmě
– Sociální média v Interní Komunikaci
– Práce s daty v Interní Komunikaci
– Firemní časopisy
– Procesy a firemní kultura
– CSR a návaznosti v interní komunikaci
– Jak jednat a pracovat s vůdci ve Vaší společnosti?

Minikonference a workshopy

Osvědčená a zajímavá forma vzdělávání, kterou jsou minikonference. Praxe ukazuje, že tento formát je mnohem účinnější, než klasické školení nebo semináře.

Jaké jsou výhody minikonference?
– získáte zajímavé informace, inspiraci a možnost setkat se s lidmi z oboru
– minikonference netrvá celý den, ale jen 3 – 4 hodiny, a je koncipována jako efektivní a dynamické setkání nad vybraným tématem
– budete moci nejen poslouchat, ale také diskutovat a bavit se
– získáte cenné profesionální kontakty i tipy na to, jak se dál posunout ve své práci

Jak akce probíhá?
– přednášky a case studies – cca hodinu a půl
– pauza s prostorem na networking
– diskuze – cca hodinu a půl

Více informací o minikonferencích můžete získat zde.

Příklady témat:
– Měření interní komunikace
– Kanceláře budoucnosti – home office, open space…
– Sociální sítě v interní komunikaci
– Firemní časopisy
– Kreativní psaní ve firemní praxi

 

Snídaně v rámci interní kuchyně

Pojďte snídat s interní komunikací!

Pro ty, kdo jsou po ránu plní elánu a mají chuť se dovědět zajímavosti z oblasti IK, přinášíme novou možnost – SNÍDANĚ S INTERNÍ KOMUNIKACÍ!

Chceme vyjít vstříc všem, komu se k setkání IIK hodí spíše ráno nebo dopoledne. Pravidelné snídaně se budou konat každý třetí čtvrtek v měsíci a přijít mohou jak členové, tak i nečlenové IIK.

O čem si budeme u snídaně povídat? Zaměříme se v rychlosti na téma, kterým se zabývalo předchozí pravidelné setkání IIK, a pak už budeme diskutovat o všem, co Vás zajímá – co se povedlo nebo zafungovalo u Vás ve firmě, v čem potřebujete pomoc nebo inspiraci. A také si samozřejmě budeme zvát zajímavé hosty!

Snídaně se budou konat cca 10x do roka. Věříme, že se nám podaří Vás příjemně naladit do pracovního dne a zároveň Vás pobavit a inspirovat.

Soutěž Grand Prix

Soutěž, která je zaměřena na oceňování nejlepších příkladů interní komunikaci se zaměstnanci či členy organizace jako svou hlavní cílovou skupinou. Vítězové postupují do evropského finále FEIEA Grand Prix. „Chceme posouvat oblasti interní komunikace a upozorňovat na nové trendy a opravdu dobré příklady. Kromě šance na získání prestižní ceny, dostane každý účastník soutěže ke své přihlášené práci odborný posudek společně se zpětnou vazbou od odborné porot. Vítěz z každé kategorie postupuje do celoevropského kola Grand Prix, které pořádá evropská organizace FEIEA.“

Úspěchy FEIEA Grand Prix:
2013:

– výsledky budou zvěřejněny v průběhu listopadu 2013

2012
– 1. místo: Nejlepší opakující se událost – Virtual Management events – DHL IT Services
– 1. místo: Nejlepší dlouhodobá strategie – Zlatá pravidla – ING Pojišťovna
– 2. místo: Nejlepší jednorázová strategie – Operace domeček – ING Pojišťovna

2011
– 1. místo: Nejlepší firemní časopis – T-Mobile
– 2. místo: Nejlepší strategie interní komunikace (jednorázová akce) – KPMG
– Čestné uznání: Nejlepší strategie interní komunikace (mezinárodní projekt) – DHL IT Services

DALŠÍ AKTIVITY:
– Konference
– Tréninky
– Semináře
– Networking
– Společenská setkání
– Neformální a pravidelná setkání
– Publikování v odborném tisku
– Mediální působení a partnerství
– Příprava a zpracování analýz
– Koučink a mentoring