Čím se zabýváme?

 • podporujeme IK ve firmách a hledáme argumenty, proč je IK důležitá
 • propojujeme lidi, sdílíme kontakty a know-how
 • šíříme a zveřejňujeme případové studie a příklady dobré praxe
 • sledujeme, popisujeme a specifikujeme trendy v IK
 • vytváříme definice pojmů a vztahů
 • podporujeme vzdělávání a osvětu, působíme v médiích

 

Naše konkrétní akce a aktivity

 • setkávání a networking – setkání, snídaně, minikonference, neformální akce
 • web, newsletter, galerie a knihovna jako zdroj informací o IK
 • publikování v odborných médiích
 • poradenství – v rámci členství
 • soutěž – ukázka nejlepších prací a vytváření benchmarku
 • prezentace a profilace členů a partnerů
 • průzkumy zaměřené na klíčová témata
 • napojování se na další subjekty
 • odborná rada
 • zajištění chodu celého IIK