Pracujeme na ideálním řešení firemního kodexu interní komunikace. Děkujeme za pomoc a poskytnutí vnitrofiremního materiálu k této problematice. Ze zaslaných materiálů vypracujeme kompilát těch nejlepších a nejpraktičtějších řešení a poskytneme zpět k využití ve firemní praxi. Kodex by měl obsahovat pravidla a metodiku různých forem interní komunikace, preference osobní, telefonické, emailové a online komunikace, formy sdílení a plánování, využívání kanálů interní komunikace, způsob podávání zpětné vazby, práci s úložišti a sdílenými dokumenty ad.

Zpracovaný materiál bude k dispozici všem členům IIK a všem, kteří přispějí příspěvkem k jeho zpracování.

  • Pravidla emailové komunikace (tj. jak používat elektronické podpisy, práce s kopiemi emailů, třídění pošty, správné využívání funkcí ad.)
  • Metodika využívání Kalendáře – plánování, sdílení
  • Metodika práce s úložišti (onedrive, dropbox ad.)
  • Směrnice práce s dokumenty (document, workflow)
  • Metodika práce Skype for business a podobnými instant messaging systémy
  • Metodika práce s interními sociálními sítěmu stylu Yammer
  • Metodika “Porady a schůze” (tj. jaké porady, periodicita, plán porad, zápisy z porad a práce s úkoly, případně jaké systémy k tomu využívají – Onenote, Evernote)
  • Metodika zpětné vazby a průzkumů
  • Metodika hromadných newsletterů

Díky velkému zájmu o tento materiál připravujeme pracovní skupinu, která bude dokument postupně připravovat. Setkání a sdílení problematiky budou probíhat cca 1 -2x měsíčně v Tančící kuchyni. Zájemce o práci ve skupině prosíme o kontakt s Bohdanou Kašparovou na bkasparova@institutik.cz nebo 602 420 353.