Fungující interní komunikace je pro firmu dobrá. Když se povede nějaká pěkná interní kampaň, je to super. Ale co chce vědět šéf? Co to přineslo, jaký je efekt, co se vydělalo nebo ušetřilo, kolik se oslovilo lidí, co se podařilo změnit. Víte, co s tím? Nevíte?

Efekty interní komunikace není jednoduché měřit, ale jde to. Musíme vědět, co chceme měřit, proč to děláme a jak s výsledky naložíme. Spoustu zajímavých informací a originálních názorů na měření efektů interní komunikace od odborníků, kteří se těmito otázkami zabývají, se dozvíte na naší připravované minikonferenci, která se bude konat 8. října 2013 od 13 do 16,30 v prostorách firmy Ipsos.

Kdo na minikonferenci vystoupí?
    • Tomáš Poucha z IIK vysvětlí, proč je potřeba efekty interní komunikace měřit a jak s výsledky měření potom naložit, a prezentovat také příklad z praxe.
    • Lenka Šilerová z Ipsosu předvede, jak konkrétně se dají efekty měřit a ukáže způsoby a metodiku měření v IK.
    • Petr Knotek z Change 1st se zaměří na change management v souvislosti s měřením efektů IK a uvede hlavně příklady a konkrétní čísla.

O čem se bude mluvit? O tom, že dobrá interní komunikace šetří peníze, co se všechno dá měřit, k čemu je měření dobré a jak kampaň postavit, aby se její výsledky měřit vůbec daly. Seznámíte se s příklady z praxe, kdy se efekt dal jasně změřit, a bude samozřejmě prostor i pro diskuze, výměnu zkušeností a networking!

Těšíme se na vás!

IIK-minikonference-inzerce-210x138mm-v2

 

Kdy: 8. října 2013 od 13 do 16,30

Kde: v prostorách firmy Ipsos, Národní 6, Praha 1

Vstupné: členové IIK – 1000 Kč, nečlenové 1500 Kč

Registrace pomocí formuláře: