IIK je nezávislý institut, který už několik let funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě.

 • rozvíjíme interní komunikaci a její souvislosti s ostatními firemními aktivitami
 • spolupracujeme s předními odborníky a umožňujeme setkávání interních komunikátorů
 • sledujeme trendy a reagujeme na ně
 • přinášíme a zveřejňujeme podněty, případové studie, příklady dobré praxe a a seznamujeme s nimi odbornou veřejnost
 • věnujeme se vzdělávání a networkingu.


Jak vnímáme interní komunikaci?
Jako jedinečnou cestu, díky které může firma zlepšovat svoje vztahy se zaměstnanci.

Proč by to měla dělat?
Protože lidé potom lépe rozumí tomu, co se ve firmě děje, kam směřuje, jakou roli v ní oni hrají. A samozřejmě více chápou firemní cíle, ztotožní se s nimi a chtějí je naplňovat!

Největší bohatství firmy je totiž v lidech, kteří v ní pracují!

Jak interní komunikace funguje?

 • Operativní IK – každodenní denní aktivity interního komunikátora ves tyku se zaměstnanci
 • Taktická IK – interní komunikační kampaně, využívání konkrétních komunikačních kanálů a nástrojů
 • Strategická IK – role a význam IK ve firmě, firemní vize a kultura, angažovanost zaměstnanců, krizová komunikace, strategické plány a výhledy

 

Jak vypadá správná interní komunikace

 • je to optimální mix komunikačních nástrojů a kanálů
 • správní lidé dostávají správné informace ve správný čas
 • informační toky jsou efektivní a smysluplné

 

Co to přinese?

 • zvýšení efektivity práce, loajality, motivace a spokojenosti zaměstnanců
 • zvýšení zisku
 • snížení zbytečných nákladů a neefektivního jednání

 

Jaký je náš přístup?

 • zabýváme se skutečnými, hmatatelnými a měřitelnými přínosy interní komunikace
 • měříme, co jde měřit, počítáme, co jde spočítat, hledáme cesty, jak definovat, nastavit a dosáhnout reálný efekt
 • hledáme efektivní řešení, které je pro firmu optimální jak z hlediska výsledku, tak i z hlediska vynaložených nákladů!


Komu je určená naše činnost?

 • interním komunikátorům ve firmách, kteří se zabývají operativní, taktickou a strategickou IK
 • manažerům s přímým vlivem na IK – marketing, externí komunikace, HR, obchod, finance, IT
 • manažerům zabývajícím se strategií firmy – majitelé firem, členové boardu, B-1
 • odborným médiím zaměřeným na komunikaci a a management
 • akademické obci, která se zabývá tématy komunikace