PROČ DĚLÁME TO, CO DĚLÁME? PROTOŽE CHCEME

Kvalitní interní komunikace je jedním z hlavním předpokladů ekonomické úspěšnosti firmy.

– kde si lidé dobře rozumějí, tam i lépe pracují
– kde zaměstnanci dobře pracují a komunikují, funguje firma mnohem efektivněji
– dobrá interní komunikace snižuje stres v práci a zvyšuje spokojenost zaměstnanců
– spokojený zaměstnanec je mnohem loajálnější ke své firmě a odevzdává jí více své energie, je aktivní a více využívá pracovní dobu, méně fluktuuje
– vedoucí zaměstnanci, kteří ovládají pravidla interní komunikace, lépe rozumí svým podřízeným a dovedou je efektivněji řídit
– kde je kvalitní interní komunikace, tam zaměstnanci vědí, co je doopravdy náplní jejich práce, co od nich jejich nadřízení očekávají. Proto pracují odpovědně a efektivně, a díky tomu firma dosahuje většího zisku!


CO NABÍZÍME?

– pomoci firmám (pře)nastavit jejich podnikání efektivněji
– přispět k docenění důležitosti interní komunikace jako jednoho ze zásadních předpokladů ekonomické úspěšnosti firmy
– posílit networking a sdílení know-how odborníků na obdobných pozicích v různých firmách
– přispět ke spokojenosti zaměstnanců a odolnosti vůči stresu prostřednictvím vzdělávání jejich nadřízených
– přispět k pochopení vedoucích zaměstnanců potřeb jejich podřízených
– dát pozicím, zabývajícím se interní komunikací, do rukou argumenty pro lobby v rámci firmy za investice do interní komunikace

 

Workshopy budou zpravidla půldenní (9-13 hod), s přestávkou na občerstvení. Každý účastník obdrží certifikát IIK o absolvování kurzuČlenové IIK získávají vždy cenové zvýhodnění vstupného.

VŠECHNA TÉMATA ŘEŠÍME FORMOU WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST I FIREMNÍCH ŠKOLENÍ NA MÍRU!

Propagační leták ke stažení ZDE

 

Filozofie školení a workshopů

Na první pohled je vše v pořádku a přesto to ve firmě nemá „ty správné grády”?

Možná Vaše interní komunikace nefunguje, jak by měla!

Přinášíme sérii školení na témata a problematické okruhy, které české firmy zajímají a se kterými se dnes a denně potýkají.

A jak to víme?

Ptali jsme se!


Školení probíhají v rovinách:

 

Pro manažery a vedení firem, kterým může interní komunikace pomoci v plnění podnikatelských cílů. Nepotřebují znát detailně nástroje, hodí se jim znát principy a metodiky používané spíše ve strategické interní komunikaci.

Pro odborníky, kteří se zabývají ik, potřebují detailně znát a ovlivňovat nástroje taktické interní komunikace, ale i principy a fungování.


Bez ohledu na pracovní zaměření
, tedy témata, ve kterých si – nezávisle na povaze práce – mohou vzít všichni něco pro sebe.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@institutik.cz

 

Semináře, která vám můžeme nabídnout:
– CSR z pohledu interní komunikace
– Home office z pohledu interní komunikace
– Co je IK a jak může zvýši váš zisk?
– Jak může IK snížit stres v práci
– Interní komunikace po vertikále – vztahy nadřízený a podřízený

Uskutečněné semináře:

– Kreativní psaní ve firemní praxi
– Interní magazíny