Tohle téma poměrně dost rezonovalo při diskuzích, co vás nejvíc trápí. Už jsme se mu teoreticky věnovali několikrát, aktivismus, pomyslné kousání do ruky, která zaměstnance živí, to není nic nového. Pojďme probrat vaše zkušenosti, doporučení, nebo nezodpovězené otázky.
Jak je možné, že některé společnosti s tím problém nemají a v jiných se nadává snad na úplně všechno?
Zaměstnanecký aktivismus je rostoucím fenoménem, kde zaměstnanci vyjadřují své názory a podporují změny ve firmách, často týkající se sociálních otázek, etiky práce nebo životního prostředí. Silná témata spojená se zaměstnaneckým aktivismem zahrnují:
  • Rovnost a diverzita: Zaměstnanci často prosazují rovnost šancí, inkluzi a diverzitu v pracovním prostředí, včetně podpory různorodosti v zaměstnaneckých skupinách a eliminace diskriminace.
  • Etika a odpovědnost firem: Zaměstnanci mohou aktivně upozorňovat na etické otázky v chování společnosti, jako je dodržování lidských práv, transparentnost a spravedlivé obchodní postupy.
  • Práce a životní podmínky: Témata spojená s pracovními podmínkami, včetně mzdy, pracovní doby, podpory rovnováhy mezi prací a soukromým životem a ochrany zdraví zaměstnanců.
  • Klimatická krize a udržitelnost: Zaměstnanci se stávají aktivními ohledně otázek spojených se změnou klimatu a udržitelností, jako je snižování uhlíkové stopy společnosti a podpora environmentálně šetrných iniciativ.
  • Společenská odpovědnost firem: Podpora zaměstnaneckého aktivismu směřuje také k podpoře firemní společenské odpovědnosti, což může zahrnovat filantropii, dobrovolnictví a podporu lokálních komunit.
  • Transparentnost a komunikace: Zaměstnanci prosazují větší transparentnost ve firmách a lepší komunikaci mezi vedením a zaměstnanci ohledně rozhodnutí a strategií.
  • Zaměstnanecký wellbeing: Toto téma zahrnuje podporu duševního zdraví zaměstnanců, nabízení benefitů, wellness programů a podpora vyváženosti pracovního a osobního života.
  • Změna v kultuře společnosti: Zaměstnanci se často angažují v prosazování změn v kultuře firem, jako je zlepšení vedení, podpora otevřené komunikace a podpora výkonnosti a inovací.
21.března,  14,00-15,30, Online, přístup budeme posílat den před akcí
Zdarma pro členy (součástí členství – tedy včetně audioshrnutí, podkladů a záznamu, dlouhodobě v knihovně).
Pokud nejste členové a chcete se zapojit, pojďme si říci ohledně možností členství. info@institutik.cz.

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.