Značka zaměstnavatele, EVP, firemní hodnoty, kultura… Pro někoho bolavá témata, pro někoho prázdné pojmy, pro někoho cesta k úspěchu. Pojďme se podívat jak to kdo z vás řeší, co funguje, nefunguje, kdo, nebo co tomu zrovna ve vaší společnosti pomáhá.
Employer Branding se týká způsobu, jakým firma prezentuje svou image a kulturu zaměstnavatele. Je to strategický přístup k budování vnímání a identity firmy jako atraktivního místa pro práci. Employer Branding je založen na několika klíčových prvcích:
Identita zaměstnavatele: Toto je jádro zaměstnavatelské značky, které popisuje hodnoty, kulturu, misi a vizi firmy jako zaměstnavatele. To zahrnuje, jaká je firma, co nabízí svým zaměstnancům a jak se liší od jiných firem.
 • Zkušenost zaměstnanců: Zahrnuje pohledy, názory a zkušenosti současných a bývalých zaměstnanců s firmou jako zaměstnavatelem. Pozitivní zkušenosti mohou posílit zaměstnavatelskou značku, zatímco negativní mohou poškodit firmu.
 • Komunikace a marketing: Employer Branding využívá různé kanály komunikace a marketingové strategie k prezentaci firmy jako atraktivního zaměstnavatele. To zahrnuje použití sociálních médií, webu, firemních prezentací a dalších médií.
 • Zaměstnanecké benefity a rozvoj: Poskytování zajímavých beneficí a možností pro rozvoj kariéry a osobního růstu pro zaměstnance, což může přitahovat nové talenty a udržovat stávající zaměstnance.
 • Reputace na trhu práce: Jak vnímají firmy a zaměstnanci určitou společnost jako zaměstnavatele v porovnání s konkurencí. Pozitivní pověst na trhu práce může zvýšit přitažlivost firmy pro potenciální zaměstnance.
 • Strategie náboru a udržení zaměstnanců: Jaké strategie a postupy firma používá k náboru nových talentů a udržení stávajících zaměstnanců. Silná zaměstnavatelská značka může usnadnit nábor a udržení kvalitních zaměstnanců.
Co by mohlo být silným tématem? Co se řeší? 
 • Budování a správa zaměstnavatelské značky ve virtuálním prostředí: Jak efektivně budovat a udržovat zaměstnavatelskou značku v době, kdy se práce stále více přesouvá do virtuálního prostředí.
 • Vliv krizové komunikace na Employer Branding: Jak efektivně řídit krizové situace a jaký vliv mají krizové komunikace na vnímání firmy jako zaměstnavatele.
 • Změna v očekáváních zaměstnanců: Jak se mění očekávání zaměstnanců vůči zaměstnavatelům a jak se tyto změny promítají do Employer Brandingu.
 • Role sociálních médií v Employer Brandingu: Jak využít sociální média ke zlepšení zaměstnavatelské značky a jak správně komunikovat s potenciálními zaměstnanci.
 • Zapojení zaměstnanců do budování zaměstnavatelské značky: Jak aktivně zapojit stávající zaměstnance do budování a posilování Employer Brandingu.
 • Měření účinnosti zaměstnavatelské značky: Jakými metrikami a analytickými nástroji lze měřit účinnost a vliv Employer Brandingu na nábor a udržení zaměstnanců.
 • Inovativní přístupy k náboru a udržení talentů: Jaké inovativní strategie a postupy mohou firmy využít k přitahování a udržení talentovaných zaměstnanců.
 • Výzvy spojené s globalizací pro Employer Branding: Jak se globalizace odráží na Employer Brandingu a jak efektivně budovat značku pro zaměstnance na globální úrovni.
 • Role firemní kultury v Employer Brandingu: Jak firemní kultura ovlivňuje vnímání firmy jako zaměstnavatele a jak správně integrovat firemní hodnoty do Employer Brandingu.
 • Udržitelnost a environmentální odpovědnost v Employer Brandingu: Jak podpora udržitelnosti a environmentální odpovědnosti ovlivňuje vnímání firmy jako atraktivního zaměstnavatele.
11.dubna, Online, přístup budeme posílat den před akcí

  

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.