K čemu jsou HR řeči?

4 K čemu mohou být HR řeči

Poměrně často se v poslední době setkávám s otázkou – zda a jak komunikovat a zapojovat zaměstnance do toho, co řešíme s klienty a celkově ven z firmy. Zaráží mě, že se taková otázka vůbec otvírá, to je jako řešit, jestli mít v prodejně potravin cenovky. Každopádně pojďme se podívat na téma z pohledu čísel.

Před časem jsme provedli velký průzkum angažovanosti pracovníků v ČR. Neřešili jsme zda, ale kolik – tedy jaké finanční důsledky může mít angažovanost pracovníků. Jeden z výstupů je, že je u nás žalostně málo angažovaných zaměstnanců (jen 7 procent jich je vysoce a přitom 73 procent je vysloveně neangažovaných).

Co to znamená ve financích? Podívali jsme se, jaký ekonomický dopad na hospodaření firmy může mít angažovaný a jaký neangažovaný zaměstnanec. Dobře se to ukazuje u nemocnosti, kde je rozdíl téměř dvojnásobný, podobně jako u fluktuace, kde se neangažovaný zaměstnanec chystá do roka opustit firmu v polovině případů a 77 procent do tří let. Nemocnost i fluktuace jsou přitom nositeli velkých nákladů – pro firmu s řády stovek zaměstnanců jsou to již miliony ročně.

Ještě horší pohled je, pokud začneme řešit náklady ušlé příležitosti z pasivity a nezájmu. Tam jsou to částky až neslušně vysoké. K čemu je, že máte skvěle nadesignovaný produkt, se skvělou cenou, pořešenou logistikou a jedinečnou komunikací, ale nespokojeným prodavačem, nebo obchodníkem? Prostě zákazníka nezlomí a vy jednoduše ostrouháte.

Průzkum přitom jednoznačně ukazuje, že stěžejní pro zaměstnance je, aby věděl, co se ve firmě děje, kam směřuje, jaká je jeho role, navíc musí být spokojen s vedoucí rolí svého nadřízeného. Pokud jim to neřeknete nebo jim to nedáte, věci si spíše domyslí (často naprosto zcestně) a rozhodně jim poklesne nasazení a Vám může klesnout zisk.

Možná ještě jedno zajímavé zjištění – míra angažovanosti je výrazně rostoucí s úrovní dokončeného vzdělání a s mírou odpovědnosti za vedení lidí – to je jakýsi samozapalovací nástroj a pozice, které ho nemají (tedy spíše nižší), prostě potřebují ještě více podporu od nadřízeného, otevřenost a transparentnost komunikace interakci a zapojení – jinak čísla nebudou…

Na konferenci TakUkaž se zaměříme, jaké argumenty je možné v HR, interní komunikaci i samotném vedení firmy používat.

Související články:

Měření nesmyslů

…aby tomu rozuměli finančáci i marketéři

Employer brand

Přijde krize?

Dá se na krizi připravit?

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.