Nikdy toho není dost

Březnová minikonference Institutu interní komunikace proběhla netradičním způsobem. Teoretický rámec i praktický workshop totiž vedl přímo Tomáš Poucha – ředitel Institutu interní komunikace a byla rozhodně velmi inspirující.

 

Po krátkém teoretickém úvodu si sami účastníci nadefinovali to, co by si vlastně chtěli z minikonference odnést. U většiny to byl hlavně vhled do problematiky. V jejich firmách se buď vůbec neměří, nebo se měří málo a data se potom málo vyhodnocují. Obecně šlo tedy především o to, co a jak se dá efektivně měřit a analyzovat a co to firmě může vlastně přinést. Nejčastější problémy byly potom s měřením angažovanosti, čtenosti (především firemních novin a časopisů), spokojenosti zaměstnanců a vztahu zaměstnanců k firemní strategii.

Kaplanův zákon říká: „Dejte malému klukovi do ruky kladivo a zjistí, že všechno, s čím se potká, potřebuje poklepání.“ To je ale často problém. Pokud něco funguje, jsou lidé zvyklí to stále používat stejným způsobem, což je často velmi omezující. Podle Tomáše je na všem nejdůležitější vyjet ze zajetých kolejí a dívat se na věci jinak. Jako příklad sloužilo cvičení se slony – Máme pole, na kterém nám sloni ničí úrodu a celá naše rodina pak díky tomu hladoví. Co s tím? Jak to udělat, aby toho sloni nechali a my tak více nehladověli? Účastníci byli rozděleni do skupin, z nichž každá měla vymyslet, jak to udělat. Nápadů bylo několik – některé jednoduše realizovatelné, jiné méně, důležité však bylo, že každá skupina měla na věc jiný pohled, který se dal využít.

Jak se na věci dívat jinak podle Tomáše Pouchy?

 1. Reformujte problém jinými slovy a ujistěte se, že slova neztrácejí svůj význam.
 2. Vypněte problém – Otočte problém – Reformujte problém v opačném směru – problém je zadání
 3. Rozšiřte své zaměření – Dejte problém do širší perspektivy Jsou problém sloni nebo zemědělci?
 4. Problém vidíte jako výhodu – jak se toho dá využít?
 5. Zeptejte se proč je to problém – proč na 1. otázku as touto odpovědí vytvoříte novou otázku. Pak se zeptáte, proč znovu – až k podstatě problému.

Zábavná součást brainstormingu: neexistuje žádná etika a není to správné nebo špatné.

Následně se rozpoutala diskuse o tom, co je obtížné měřit a jak se to dá udělat právě oním náhledem odjinud. Nakonec se opět hosté rozdělili do skupin, kde měli vyřešit jeden z největších problémů ve firmách, kterými byly: zahlcenost informacemi, nedostatek času, roztříštěnost kanálů, nezájem, roztříštěnost cílových skupin, komunikační sila. Každá skupina potom měla za úkol: dokázat, že je zde tento problém, navrhnout řešení, odůvodnit řešení a také navrhnout plán, jak s tímto problémem pracovat. I zde bylo velmi zajímavé sledovat uvažování jednotlivých skupin a jejich výsledky a obhajoba před ostatními.

Deset pravidel na práci s daty:

 1. Dávejte odpovědi
 2. Méně je více
 3. Keep it simple
 4. Poskytujte kontext
 5. Vytvořte logický argument,
 6. Přicházejte s odpovědí
 7. Zaměřte se na to, co je důležité
 8. Řešte celý příběh
 9. Provádějte cestou k řešení…
 10. Reporty stavte podle rozhodnutí, které mají ovlivnit

 

Shrnutí:

Dat i informací mají firmy obrovské množství. Důležité je umět s nimi pracovat – často se totiž stává, že velká řada z nich je k ničemu. Po čem můžeme v měření jít nám může ukázat například Kirkpatrickův model. Nemusíme se bát jít proti proudu. Věci se dají dělat jinak, je dobré si občas otevřít hlavu. Podívat se na problém různými možnostmi. Zaměstnanci potřebují s věcmi žít, ztotožnit se s nimi. Musíme mýt rozmyšleno, co a proč budeme měřit, čeho chceme měřitelně dosáhnout a jaký je přínos, jak se to pozná a v čem to spočívá. Nejdůležitější je cíl, ale nesmíme zapomenout ani na příběh a vizualizaci. Grafy a tabulky nemusí být vždy řešením, ne každý se v nich vyzná. Prezentovat se dá i jinak, musí to být relevantní a srozumitelné pro danou cílovou skupinu.

 

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.