Poradenství

PORADENSTVÍ A KONZULTACE NA DÁLKU

Produkt:

Nabízíme možnost rychlé a věcné konzultace a poradenství v oblastech, které Vás mohou trápit.  

Konkrétní problém vyřešíme rychle a efektivně formou video nebo telefonické konzultace na Vaší nebo naší platformě. 

Pomůžeme Vám věci nastavit, upravit a posunout, zpřehlednit, nebo jen potvrdit správnost cesty.  

 

Témata, se kterými máme veliké zkušenosti a běžně řešíme:

 • Strategie a celková koncepce značky, employer brandu, EVP  
 • Optimalizace nastavení interní komunikace 
 • Optimální využití nebo nastavení jednotlivých komunikačních kanálů 
 • Projekty nebo cesty ke zvyšování angažovanosti, nebo zaměstnanecké spokojenosti 
 • Nastavení kampaní, nebo eventů 
 • Změnové programy 
 • Průzkumy a analýzy 
 • Individuální dotazy 

 

Jak to funguje?

Vyplňte objednávkový formulář, ve kterém problém popíšete, doplníte kontaktní informace a možné termíny konzultace.  

Obratem se vám ozveme domluvíme si způsob i přesný termín, vyžádáme si doplňující informace.  

Dáme si navzájem pár dní na přípravu (dle dohody). 

Úkol vyřešíme během konzultace a následně dodáme kodifikaci průběhu, výstupu a doporuče

 

Cena: 9 900 Kč + DPH

Cena zahrnuje

 1. Přípravu podkladů a metodiky, upřesnění zadání a nejasností  
 2. Telefonní hovor – cca. 90 minut
 3. Výstup formou zápisu, doporučení

Konkrétní příklady naší práce

 Jak správně nastavit a žít employer brand

 

Raiffeisenbank – Jak žít EVP

 • Projekt pro uvěřitelné a dlouhodobě funkční nastavení  značky pro všechny stávající i potenciální zaměstnance – s cílem vyprofilovat dlouhodobě unikátní, odlišující a srozumitelnou zaměstnavatelskou značku na trhu atraktivní pro dnešní zaměstnance i potenciální externí kandidáty, kompatibilní a podporující pro novou vizi, strategii a klientskou propozici RB.
 • Postaveno na 3 základních pilířích a prioritách
  • Analýza HR i non HR procesů
  • Taktika, jak klíčové procesy pro EVP posílit nebo zcela zavést.
 • Výstupem analýzy je nová HR strategie RB, která se stala nedílnou součástí nové strategie RB.
 • V každém pilíři EVP jsme pojmenovali, jaké konkrétní benefity a přidanou hodnotu má každý z nich přinést zaměstnancům a na jakých důkazech / konkrétních ukazatelích zaměstnanec uvidí a sám si může kdykoliv ověřit, že RB svůj slib v dané oblasti plní a je tak v dané oblasti špičkovým zaměstnavatelem (formulace tzv. „reasons to believe“).

 Provident – Image i employer brand 

 • Dlouhodobý projekt pro lepší image společnosti, spokojenější zákazníky, ambasadorství zaměstnanců, snadnější a levnější nábor, ale i pro lepší hospodářské a obchodní výsledky a lepší fungování ve firmě.
 • Řešení přes dva odlišné světy, které se doplňují – svět uvnitř společnosti a působení společnosti navenek
  Spojením těchto světů vytvoříme spokojené a zainteresované zaměstnanci jako ambasadory
  Spojeno i s projektovým řízením, mentoringem, workshopy, analýzou a optimalizací komunikačních kanálů a nástrojů

  Gumex – Celkové nastavení směru firmy 

 • Série workshopů a analýz směřujících k celkovému nastavení employer brandu, ale i brandu jako takového s přímými návaznostmi na obchod
 • Definice podstaty podnikání
 • Upřesněný business model
 • Následné promítnutí, co konkrétně nastavení přinese a znamená, z pohledu chování ven i do firmy
  • Jak přistoupit k zákazníkovi
  • Jak to naplnit a postupovat
  • Jak to komunikovat¨
 •  

 Jak zvyšovat angažovanost zaměstnanců a zlepšit atmosféru ve firmě 

 

 ČEPS – Aby se nám ve firmě pracovalo lépe

 • Dlouhodobý projekt, aby všem pracovalo ve společnosti lépe. Kromě splnění zadání přináší rovnou důkazy o tom, že se interní komunikace věnujeme a měníme organizaci.
 • Informační kampaň
  • Co a proč se vlastně mění, na co bychom se chtěli zaměřit
 • Vyznění – zajímá nás vše, co se týká Vás, našich zaměstnanců
  • Průzkum spokojenosti
 • Jak to zaměstnanci cítí a jaký mají názor
  • Návazná komunikace ve firmě
  • K tomuto jsme došli…
 • Následné projekty
  • Co se ukázalo, třeba změnit/upřesnit/posunout

 Bohemia sekt – Audit interní komunikace

 • Analýza nástrojů a kanálů IK pomocí originálního analytického nástroje IIK – matice komunikace
 • Analýza celkového stavu IK prostřednictvím originálního systému nástrojů – matice změny, omnichannel, momenty pravdy
 • Příprava hypotéz a dotazníkového šetření, které přineslo zpětnou vazbu od zaměstnanců
 • Workshop s vedením firmy – analýza výsledků a nastavení změn vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků v IK

 Jak správně nastavit komunikační kanály

 

 Siemens, Komerční banka, Česká spořitelna, TPCA, ČEPS, Hochtief a další…

 • Využívání vlastních metodik
  • Matice interní komunikace
   • Detailní analýza kanálů interní komunikace pro danou konkretní společnost: cílová skupina, účel, důležitost, vliv, periodicita, měření, náklady a podíl zvoleného kanálu. pomáhá z ekonomického hlediska, pomůže ušetřit peníze na nástrojích, které jsou méně učinné a drahé. Naopak, pomůže porozumět které nástroje jsou učinnější pro jaké skupiny zaměstnanců. Pomůže zvyšit efektivitu interní komunikace zaměřením na oblasti, které jsou učinnější.
  • Matice empatie
   • Metodika pro nastavení optimálních sdělení jednotlivým cílovým skupinám – co, komu, jak, kdy a kudy komunikovat, možnosti rozvoje, příprava argumentů i akčního plánu

 Jak řešit velké změnové a komunikační programy 

 

 Billa – Jak dostat interní komunikaci do firmy

 • Série workshopů s manažery na úrovni boardu zaměřená na pochopení významu a důležitosti IK pro chod firmy
 • Analýza situace v oblasti interní komunikace a společné hledání problematických oblastí
 • Návrhy řešení problémů, hledání odpovědnosti a cest ke zlepšení
 • Rozdělení úkolů mezi jednotlivé manažery a společné nastavení praktických kroků

 HP Tronic – Strategie a taktika interní komunikace

 • Celkové přenastavení organizační struktury, odpovědností, pravomocí i odměňování, ale i všech parametrů interní komunikace ve společnosti
 • Workshopy, metodiky, školení a kodifikace přístupu, přínosu, celkového rámce pro implementaci do společnosti, nastavení nových procesů, rolí i oddělení, celkový rámec interní komunikace.

 

Posuňte s námi interní komunikaci i ve Vaší společnosti!

Kontaktujte Tomáše Pouchu a nechte si od nás zpracovat projekt na míru!

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.