Poradenství

Řešíte ve firmě problém, se kterým si nevíte rady?
Nabízíme krátkodobé, či dlouhodobé poradenství, konzultace, workshopy, nebo třeba pravidelný měsíční mentoring. Vše záleží jen na Vás – rádi Vám pomůžeme vyřešit jakýkoliv Váš problém :).
Věnujeme se tradičním tématům i nejnovějším trendům, to všechno pomáháme implementovat do firem. Přinášíme konkrétní argumenty, hodnoty, zkušenosti, průzkumy a analýzy, ale i poučení, zejména z oblastí
 • Employer brandu
 • Angažovanosti zaměstnanců
 • Zlepšení atmosféry ve firmě
 • Správné nastavení komunikačních kanálů
Jsme tady abychom Vám pomáhali s interní komunikací a nastavením vašich společností.
Srozumitelně a jasně mluvíme o věcech, které řešíte a pomáháme Vám je posunout.

 

 

PRAVIDELNÉ OSOBNÍ KONZULTACE

 • Probrat, poradit, navést, získat pohled zvenku, ujistit se nebo jen zjistit, co je nového?

  • Objeví se úkol, u kterého nevíte, jak začít?

  • Nejste si jisti, zda to máte správně?

  • Přijdete si zacyklení a potřebujete pohled někoho zvenku?

  • Potřebujete probrat problém s někým, kdo tomu rozumí?

  • Nemáte čas ztrácet čas, věci potřebujete posunout, ale váháte, zda jednáte správně?

 • Ideálně pravidelně

  • udržíme kontinuitu – už nevysvětlujeme, známe specifika, víme co je důležité

  • jednání je otevřenější

MENTORINGOVÁ SETKÁNÍ – Probereme vše, co vás bolí

 • Mentoringová setkání za účelem potvrzení směru nebo zpřehlednění tématu

  • v rozsahu zhruba 1-2 hodin každé 2-3 měsíce, osobně, či na dálku

  • agenda průběžně navazuje na předchozí setkání, či vychází z aktuálních problémů

 • Průběh setkání

  • předem definovaná témata/úkoly setkání s přípravou

  • řešíme současnou situaci a otevřená témata, aktuální problémy a výzvy

  • pomůžeme se zorientovat, zhodnotit, doporučit další kroky + heslovitý zápis

 • Tento způsob spolupráce nezahrnuje

  • Přípravné ani návazné analýzy většího rozsahu

  • Exekuci a kontinuální řešení dlouhodobého projektu, ani cílené sledování posunů

  • Větší změnové programy, podpora v realizaci (další odborníci, projektové řízení, etc.)

PROFILACE & NETWORKING

 • Who is who

  • pomůžeme profilovat členy jako odborníky na dohodnutou oblast

 • Networking – sdílení kontaktů

  • aktivní – na základě dohody vyhledáváme a propojujeme vhodné (i neznámé) kontakty

  • pasivní – na vyžádání umožníme propojení

Konkrétní příklady naší práce

 Jak správně nastavit a žít employer brand

 

Raiffeisenbank – Jak žít EVP

 • Projekt pro uvěřitelné a dlouhodobě funkční nastavení  značky pro všechny stávající i potenciální zaměstnance – s cílem vyprofilovat dlouhodobě unikátní, odlišující a srozumitelnou zaměstnavatelskou značku na trhu atraktivní pro dnešní zaměstnance i potenciální externí kandidáty, kompatibilní a podporující pro novou vizi, strategii a klientskou propozici RB.
 • Postaveno na 3 základních pilířích a prioritách
  • Analýza HR i non HR procesů
  • Taktika, jak klíčové procesy pro EVP posílit nebo zcela zavést.
 • Výstupem analýzy je nová HR strategie RB, která se stala nedílnou součástí nové strategie RB.
 • V každém pilíři EVP jsme pojmenovali, jaké konkrétní benefity a přidanou hodnotu má každý z nich přinést zaměstnancům a na jakých důkazech / konkrétních ukazatelích zaměstnanec uvidí a sám si může kdykoliv ověřit, že RB svůj slib v dané oblasti plní a je tak v dané oblasti špičkovým zaměstnavatelem (formulace tzv. „reasons to believe“).

 Provident – Image i employer brand 

 • Dlouhodobý projekt pro lepší image společnosti, spokojenější zákazníky, ambasadorství zaměstnanců, snadnější a levnější nábor, ale i pro lepší hospodářské a obchodní výsledky a lepší fungování ve firmě.
 • Řešení přes dva odlišné světy, které se doplňují – svět uvnitř společnosti a působení společnosti navenek
  Spojením těchto světů vytvoříme spokojené a zainteresované zaměstnanci jako ambasadory
  Spojeno i s projektovým řízením, mentoringem, workshopy, analýzou a optimalizací komunikačních kanálů a nástrojů

  Gumex – Celkové nastavení směru firmy 

 • Série workshopů a analýz směřujících k celkovému nastavení employer brandu, ale i brandu jako takového s přímými návaznostmi na obchod
 • Definice podstaty podnikání
 • Upřesněný business model
 • Následné promítnutí, co konkrétně nastavení přinese a znamená, z pohledu chování ven i do firmy
  • Jak přistoupit k zákazníkovi
  • Jak to naplnit a postupovat
  • Jak to komunikovat¨
 •  

 Jak zvyšovat angažovanost zaměstnanců a zlepšit atmosféru ve firmě 

 

 ČEPS – Aby se nám ve firmě pracovalo lépe

 • Dlouhodobý projekt, aby všem pracovalo ve společnosti lépe. Kromě splnění zadání přináší rovnou důkazy o tom, že se interní komunikace věnujeme a měníme organizaci.
 • Informační kampaň
  • Co a proč se vlastně mění, na co bychom se chtěli zaměřit
 • Vyznění – zajímá nás vše, co se týká Vás, našich zaměstnanců
  • Průzkum spokojenosti
 • Jak to zaměstnanci cítí a jaký mají názor
  • Návazná komunikace ve firmě
  • K tomuto jsme došli…
 • Následné projekty
  • Co se ukázalo, třeba změnit/upřesnit/posunout

 Bohemia sekt – Audit interní komunikace

 • Analýza nástrojů a kanálů IK pomocí originálního analytického nástroje IIK – matice komunikace
 • Analýza celkového stavu IK prostřednictvím originálního systému nástrojů – matice změny, omnichannel, momenty pravdy
 • Příprava hypotéz a dotazníkového šetření, které přineslo zpětnou vazbu od zaměstnanců
 • Workshop s vedením firmy – analýza výsledků a nastavení změn vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků v IK

 Jak správně nastavit komunikační kanály

 

 Siemens, Komerční banka, Česká spořitelna, TPCA, ČEPS, Hochtief a další…

 • Využívání vlastních metodik
  • Matice interní komunikace
   • Detailní analýza kanálů interní komunikace pro danou konkretní společnost: cílová skupina, účel, důležitost, vliv, periodicita, měření, náklady a podíl zvoleného kanálu. pomáhá z ekonomického hlediska, pomůže ušetřit peníze na nástrojích, které jsou méně učinné a drahé. Naopak, pomůže porozumět které nástroje jsou učinnější pro jaké skupiny zaměstnanců. Pomůže zvyšit efektivitu interní komunikace zaměřením na oblasti, které jsou učinnější.
  • Matice empatie
   • Metodika pro nastavení optimálních sdělení jednotlivým cílovým skupinám – co, komu, jak, kdy a kudy komunikovat, možnosti rozvoje, příprava argumentů i akčního plánu

 Jak řešit velké změnové a komunikační programy 

 

 Billa – Jak dostat interní komunikaci do firmy

 • Série workshopů s manažery na úrovni boardu zaměřená na pochopení významu a důležitosti IK pro chod firmy
 • Analýza situace v oblasti interní komunikace a společné hledání problematických oblastí
 • Návrhy řešení problémů, hledání odpovědnosti a cest ke zlepšení
 • Rozdělení úkolů mezi jednotlivé manažery a společné nastavení praktických kroků

 HP Tronic – Strategie a taktika interní komunikace

 • Celkové přenastavení organizační struktury, odpovědností, pravomocí i odměňování, ale i všech parametrů interní komunikace ve společnosti
 • Workshopy, metodiky, školení a kodifikace přístupu, přínosu, celkového rámce pro implementaci do společnosti, nastavení nových procesů, rolí i oddělení, celkový rámec interní komunikace.

 

Posuňte s námi interní komunikaci i ve Vaší společnosti!

Kontaktujte Tomáše Pouchu a nechte si od nás zpracovat projekt na míru!

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.