Přijde krize?

6 přijde krize

Přijde krize?

Na téma krize a kdy přijde jsme se bavili s komentátorem, novinářem a analytikem Janem Macháčkem. Upozorňoval  především na to, že pokud chceme pochopit, kdy přijde krize příští a jak bude vypadat, musíme nejprve pochopit krizi minulou začínající v letech 2007/2008. Podle něj je „krize jako velká voda“, která přijde jednou za sto, dvě stě let. Velkým problémem je přitom „krátká historická paměť“ – lidé si pamatují deset, dvacet, padesát let staré povodně a umí s nimi nějakým způsobem pracovat, ale se stoletou vodou si nevědí rady. Stejně jeto s recesemi, do kterých se ekonomika dostává a které mohou vyústit v krizi.

Co je podle Macháčka potřeba v tomto kontextu zdůraznit?

  • V krizi hraje odlišnou roli jednotlivec, rodina, stát, nebo větší instituce, např. Evropská unie
  • To, co se v krizi jeví jako jediné rozumné řešení pro firmu často nekoresponduje s tím, jak se na daný problém dívá například stát nebo jiné vstupující skupiny.
  • Opatření, které jednotlivé subjekty udělají a které jsou často proti intuitivní (propouštění nebo menší investice krizi jen zhorší).
  • V současné chvíli firmy i odborníci ke krizi přistupují více pokorně – počítají s ní a učí se, jak se s ní vypořádat a to by mohlo dopady zmírnit
  • Důležité je poučit se z minulosti, být připraven, nepanikařit a rozumně plánovat.
  • Krize může přijít, ale spíše se bude jednat jen o recesi, která se nemusí projevit všude stejně.

Kde vidí Jan Macháček největší rizika?

  1. V experimentálních politikách jednotlivých centrálních bank
  2. V úvěrové bublině v Číně
  3. V činnosti Mezinárodního měnového fondu a jeho schopnosti reagovat na problémy v jednotlivých státech (například v případě problémů v několika velkých státech jako je Čína, Japonskou a Korea současně)
  4. Ve fungování a budoucích kroků Italských bank.

Na konferenci TakUkaž se podíváme na koncepční nastavení firmy tak, aby se jí krize/recese vyhnula.

Související články:

Měření nesmyslů

…aby tomu rozuměli finančáci i marketéři

K čemu jsou HR řeči?

Employer brand

Dá se na krizi připravit?

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.