Už v minulém roce jsme se potkali a sdíleli zkušenosti těch, kteří sedí v boardu, nebo jsou tam pravidelně přizváni. Jejich témata, zadání, projekty a úkoly, se často výrazně liší od té běžné interní komunikace a proto se pojďme podívat, co vás trápí, funguje, bolí nebo těžší.
Co by mohlo top management o interce zajímat?
  • Strategie interní komunikace a firemních cílů: Jaká je role interní komunikace v dosahování firemních cílů a strategických plánů? Jak efektivně propojit komunikační strategii s firemními prioritami?
  • Vedení a jeho role v komunikaci: Jak může vedení aktivně podporovat efektivní interní komunikaci a jakým způsobem může předvádět důležitost komunikace pro zaměstnance?
  • Krizová komunikace a rizikový management: Jak efektivně řídit a komunikovat v období krize? Jaké jsou nejlepší postupy pro zvládání rizik a potenciálních konfliktů při interní komunikaci?
  • Zapojení zaměstnanců a motivace: Jak podporovat zapojení zaměstnanců prostřednictvím komunikace a jaké jsou strategie pro motivaci zaměstnanců k aktivní účasti v komunikaci?
  • Měření úspěšnosti interní komunikace: Jaká jsou vhodná měřítka a metriky pro hodnocení účinnosti interní komunikace? Jakým způsobem lze kvantifikovat dopad komunikace na výkonnost a kulturu firmy?
  • Kultura a hodnoty společnosti: Jak může interní komunikace podporovat firemní kulturu a hodnoty? Jakým způsobem lze prostřednictvím komunikace posilovat firemní identity a hodnoty mezi zaměstnanci?
  • Efektivní využití technologií pro komunikaci: Jaká jsou nejnovější technologická řešení pro interní komunikaci a jakým způsobem lze tyto technologie efektivně integrovat do firemní strategie komunikace?
  • Zpětná vazba a otevřenost v komunikaci: Jak podporovat otevřenost a zpětnou vazbu mezi vrcholovým managementem a zaměstnanci? Jakým způsobem reagovat na zpětnou vazbu a jak ji aktivně využít pro zlepšení interní komunikace?
  • Přístupnost a transparentnost informací: Jak zajistit, aby informace byly přístupné všem zaměstnancům a jak zajistit transparentnost ve sdílení důležitých informací ve firmě?
  • Změna v komunikaci a adaptabilita: Jak efektivně reagovat na změny v komunikačních trendech a jak se přizpůsobit novým výzvám v oblasti interní komunikace?
02. května, kulatý stůl, jen pro členy IIK, Online, přístup budeme posílat den před akcí Pokud nejste členové a chcete se zapojit, pojďme si říci ohledně možností členství. info@institutik.cz.

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.