Tak to tu ještě nebylo aneb inovace a zlepšováky ve firmách i procesech interní komunikace

Minikonference – Tak to tu ještě nebylo aneb inovace a zlepšováky ve firmách i procesech interní komunikace

 

V rámci další minikonference jsme se v detailu podívali na svět inovací a zlepšovacích návrhů ve firmě. Zaměřili jsme se na to, jak se inovace mají rozdělovat, jak k nim přistupovat, jak je řídit a vést. Důležitá je však i jejich přidaná hodnota, kolik přináší, jak počítat přidanou hodnotu a návratnost.

V rámci workshopu jsme se potom podívali na to, jak si otevřít hlavu a přinášet sami inovace, jak se dívat na staré problémy z nového úhlu.

 

Na začátku minikonference promluvil Tomáš Poucha, který hostům představil teoretický rámec – jaké jsou definice inovací, jejich rozdělení a co to znamená, rozdíly mezi interními a externími inovacemi, ale také třeba to, jak na inovacích zaměstnance motivovat. Detailní informace k této části prezentace jsou uveřejněné v naší knihovně.

Po Tomášovi převzal slovo Václav Kurel ze společnosti Benefit Plus, jehož hlavní tezí byly malé zlepšováky, které však mají obrovský význam ve firmě. I malé nápady mohou totiž vylepšit interní procesy a firmě tak ušetřit miliony korun.

Proč sbírat zlepšovací návrhy podle Václava Kurela

 • I drobné změny mohou ušetřit miliony korun.
 • Aktivní zájem o zlepšovací návrhy motivuje iniciativní zaměstnance.
 • Zlepšuje firemní kulturu
  • Pokud se člověk snaží zlepšovat vlastní práci a společnost, ve které pracuje

Přitom nesmíme zapomínat na několik věcí. Rozhodně je potřeba velká podpora ze strany vedení. Právě oni si musí uvědomit, co všechno jim malé zlepšováky, pocházející z řad zaměstnanců, mohou přinést. Druhým krokem by měl být transparentní online systém – seznam nápadů, kde je vidět – kdo, kde, kdy a jak nápad podal a v jaké fázi řešení se právě nachází. Dále musí být ve firmě stanoven někdo, kdo se bude inovacemi přímo zabývat – sbírat, třídit je a ty dobré z nich posouvat dál. A nesmíme zapomenout ani na kvalitní interní propagaci

Na co dále bychom při získávání inovací od zaměstnanců neměli zapomenout?

 • Diskuse a hlasování
 • Přidělování odměn
 • Řízení fází
 • Expertní posuzování a schvalování
 • Mobilní verze
 • Gamifikační prvky
 • Notifikace změn

Nakonec Václav ukázal příklady vývoje systémů na míru.

Z jeho prezentace bylo zřejmé, že ačkoliv se jedná o poměrně jednoduchý model, je to stále něco, na co řada firem zapomíná. S inovacemi jakožto nápady od zaměstnanců firmy reálně nepracují, i když jsou ro často právě oni, kteří přichází s těmi nejlepšími nápady.

Druhým hostem byl Miloslav TučekČeské spořitelny, který na konkrétním příkladu ukázal, jak se s inovacemi v České spořitelně pracuje. Kromě inovačního centra, které řídí velké a dlouhodobé inovace zde existuje tzv. Nápadník. Jedná se o systém, který je součástí intranetu a do kterého každý zaměstnanec může kdykoliv poslat svůj nápad na vylepšení. Nápadník má strukturu formuláře a okamžitě se zobrazí na interní sociální síti. Tam se k němu mohou ostatní zaměstnanci vyjádřit, nebo o olajkovat,  čímž vznikne jakási preselekce nápadů.

Na co se nápady především zaměřují?

 • Atomatizace věcí
 • Potřebné informace pro klienty
 • Bezpapírová a bezhotovostní ČS
 • Hladké procesy
 • Nápady s přidanou hodnotou
 • Digitalizace

Kromě Nápadníků existují v České spořitelně tak zvané Kaizen skupiny. Jedná se o skupiny dobrovolníků napříč celou ČR, které se pravidelně scházejí a diskutují právě o tom, co a jak by se dalo ve firmě zlepšit. Přestože se jedná o dobrovolníky (nebo možná právě proto) je otázkou prestiže, být součástí této skupiny.

Všechny nápady ze všech kanálů se potom sbíhají na jednom místě – do konkrétního systému. K němu je přidělen jeden člověk, který se o ně stará – třídí je, dává autorům zpětnou vazbu o tom, jak jejich nápady postupují a s těmi nejdůležitějšími jde potom na board, po kterém žádá realizaci.

Přestože schválení každé, i když takto malé inovace může trvat velmi dlouho, je reálný přínos opravdu velký. Během deseti let zaměstnanci přišli s několika tisíci nápady, mnoho z nich se realizovalo a společnosti i malé nápady ušetřily miliony korun. Přitom i zde nesmíme zapomínat na správnou a efektivní interní komunikaci.

Motivace zaměstnanců potom probíhá pomocí dárkových předmětů, workshopů, školení, teambuildingů a podpůrných soutěží. Velmi dobře ale také funguje psychologický faktor – to, že interně poděkujete prostřednictvím všech kanálů, konkrétní osobě za to, že inovaci vymyslela, je pro řadu zaměstnanců důležitější než odměna.

 

Na konci minikonference proběhla diskuse se všemi účastníky na téma – zda a jak se interně řeší inovace v jejich firmě. Názory a postupy byly u různých firem různé, věříme však, že si hosté z dnešní minikonference odnesli spoustu zajímavých podnětů a nápadů k tomu, jak by toto téma právě u nich mohli otevřít, či vylepšit.

 

 

 

 

 

 

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.