Jak vyvonět to staré aneb print, online a tak dále

Únorové setkání Institutu interní komunikace neslo název „Jak vyvonět to staré aneb print, online a tak dále…“. Které komunikační kanály ve firmách nejvíce fungují a mají největší dosah nám ukázali Kamila Skálová a Michal Macura ze společnosti Vodafone, Martin Erik Iltis ze společnosti Siemens a Libor Pyskatý a Petra Šarochová ze společnosti McDonald’s.

Jako první si vzali slovo Kamila Skálová a Michal Macura ze společnosti Vodafone. Ve Vodafonu jsou téměř všichni zaměstnanci online – nejenže mají firemní telefony s firemními tarify, ale každý z nich má i v práci k dispozici notebook. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů Vodafonu je přinášet zákazníkům i zaměstnancům nejnovější digitální technologie, není divu, že jejich nejnovějším a úspěšným komunikačním kanálem je aplikace Vodafone News, jejíž hlavním cílem je sdílení a tvoření obsahu uživateli. Zaměstnanci se tak nejen dozví novinky, které jim jsou potřeba předat, ale mohou s ostatními sdílet vlastní zážitky a zkušenosti.

Hlavní výhody aplikace podle Kamily Skálové a Michala Macury:

 • Jedná se o nástroj, který je u zaměstnance pořád
 • Snaha udělat ze zaměstnanců ambasadory – cílem je, aby sdíleli příspěvky na externích sociálních sítích
 • Personalizace podle kanálů
 • Možnost sdíleného obsahu s matkou v Anglii, ale i s dalšími trhy
 • Dostupnost aplikace na běžných storech (nemusí se instalovat certifikáty, kódy, maily apod.)
 • Provázání s externími sociálními sítěmi (jednoduché sdílení na soukromé sociální sítě zaměstnanců)
 • Automatická synchronizace informací z internetu s roztříděním do jednotlivých kanálů
 • Zároveň je to místo, kam odkazují prokliky z newsletteru a webu
 • Skvělé statistiky a reporty

 

Zajistit efektivní interní komunikaci, když polovina vašich lidí nemá email ani přístup k počítači, není snadné“, říká Martin Erik Iltis ze společnosti Siemens, kde mají také vlastní interní aplikaci. Martin Erik Iltis však upozorňuje, že se nejedná o nejefektivnější komunikační kanál. Tím jsou totiž překvapivě firemní noviny Siemens Report.

Klíčem úspěchu je podle Martina plánování. A to nejen plánování komu, kdy a jakým kanálem budou určité informace předány, ale důležitá je také harmonizace obsahové strategie. V současné chvíli se zaměstnanci mohou dostat k informacím několika cestami – mohou je najít na intranetu, v newsletteru v aplikaci, nebo v interních tištěných novinách, z nichž právě noviny Siemens report jsou tím nejdůležitějším kanálem, od kterého se vše odvíjí. Na počátku byl důležitý redesign novin. Muselo se upustit od dlouhých a nudných článků, a proto vznikla tak zvaná redakční rada. Začaly se také používat negující a sarkastické headliny a to nejen na titulní straně, ale i uvnitř novin, které často přitahují pozornost. Udělal se také rozsáhlý interní průzkum, ve kterém se zjistilo, že by byl zájem o noviny i v elektronické podobě, aby si je každý mohl kdykoliv a kdekoliv přečíst. Místo neinteraktivního PDF se tak společnosti Siemens rozhodla spustit plnohodnotný web – www.siemensreport.cz . Noviny – ať už online, či tištěné vždy řídí hlavní témata a podle nich se také orientuje newsletter a další kampaně. A co je nejdůležitější? Všechno musíme umět měřit. U online novin je to jednoduché, nesmíme ale zapomínat ani na tištěnou podobu. Zde je potřeba dělat pravidelné průzkumy interní komunikace, ad hoc průzkumy např. po komplexní komunikační kampani a další taktické měření.

Jak v McDonald’s přesměrovali nástěnky na online nám ukázali Libor Pyskatý a Petra Šarochová. Situace v McDonald’s je totiž zase úplně jiná. Během provozu se totiž zaměstnanci nedostanou ani ke čtení novin, ani k počítačům a telefonům, proto je potřeba dostat požadované informace k zaměstnancům v jejich volném čase. Dříve tak byli zaměstnanci informováni především pomocí nástěnek na jednotlivých pobočkách, ty však byly těžko měřitelné, proto se McDonald’s rozhodl přejít k jejich digitalizaci, čímž vznikl intranet zvaný Ourlounge. I to se ale na začátku neobešlo bez komplikací. V některých regionech jsou totiž lidé, kteří ani nevlastní e-mailovou adresu. Proto bylo potřeba zajistit těmto lidem i firemní e-mail, pomocí kterého se mohou na intranet přihlásit.

K čemu Ourlounge především slouží?

 • Přehled zaměstnanců
 • Trénink zaměstnanců
 • Rozvoj managementu
 • E-learning
 • Plány směn

Zde se samozřejmě nabízí otázka – jak dostat zaměstnance na kanál, na který nejsou často zvyklí i ve svém volním čase? Podle Petry a Libora je to především díky propojení příjemného s užitečným, Kromě výše uvedených funkcí zde totiž také zaměstnanci mohou najít spoustu informací o sobě a svých spolupracovnících – fotky z jednotlivých restaurací, pochvaly od zákazníků, sdílení best practises, (videa a fotky z akcí na jednotlivých prodejnách, teambuildingy, výlety) a velmi populární jsou také soutěže. Soutěže jsou pro zaměstnance pořádány pravidelně a výsledky ukazují, že se do nich zapojuje velká část z nich. Někdy jsou výhry velké (např. nový iPhone), někdy se soutěží o čokoládu. Někdy jsou soutěže vědomostní, jindy tipovací, příště se hledají rozdíly mezi dvěma fotkami. Přesto je účast vždy poměrně vysoká a zaměstnanci si zvykli na Ourlounge chodit i kvůli nim.

 

 

 

Pokud máte zájem o celou prezentace ze setkání, kde je jsou uvedeny další zajímavé informace a čísla, navštivte prosím naši knihovnu.

 

Knihovna je zdarma pro členy Marketingového institutu. Další zájemce prosíme, aby kontaktovali Stáňu Lavrovič na 608 860 668 nebo slavrovic@iik-mkti.cz

 

Odebírejte naše novinky

Přidejte se k nám a žádná plánovaná akce Vám neunikne!

Plně respektujeme nařízení GDPR. Popis způsobu našeho chování najdete v patičce.

-Děkujeme.