10. října 24 - Gamifikace v IK

Write your awesome label here.
Join today
 • Profesionálové v IK
 • Přednáška, případovky, diskuse
 • 90 min
 • Online setkání
 • Shrnutí, podklady, záznam
Kdy a kde

10. října 24 (14:00 - 15:30)
online

U kulatého stolu - jak využít gamifikaci jako účinný nástroj pro zvyšování angažovanosti a motivace zaměstnanců.
 • Principy gamifikace: Jak funguje a jak ji využít?
 • Efektivní herní prvky, co zapojí nejlépe?
 • Tvorba soutěží a odměn pro maximální zapojení?
 • Praktické příklady?
 • Měření dopadů?
Empty space, drag to resize

Gamifikace jako nástroj pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců

Gamifikace, tedy použití herních prvků v neherním kontextu, se ukazuje jako efektivní nástroj pro zvyšování angažovanosti a motivace zaměstnanců. Pro interní komunikátory představuje gamifikace inovativní způsob, jak zaujmout a motivovat pracovníky.

Herní prvky, jako jsou soutěže, odměny a interaktivní úkoly, mohou přeměnit běžné úkoly na zábavné a motivující výzvy. Takový přístup zvyšuje zapojení zaměstnanců, podporuje týmovou spolupráci a zlepšuje celkovou pracovní atmosféru. Implementace gamifikace vyžaduje pečlivé plánování a pochopení toho, co motivuje konkrétní skupinu zaměstnanců. Když je gamifikace správně navržena a implementována, může přinést významné zlepšení v oblasti interní komunikace a celkové pracovní spokojenosti.
 • Identifikujte motivátory: Zjistěte, co zaměstnance motivuje, a přizpůsobte gamifikační prvky těmto motivátorům.
 • Vytvořte jasná pravidla: Definujte jasná pravidla a cíle herních aktivit.
 • Nabízejte atraktivní odměny: Zajistěte, aby odměny byly motivující a odpovídaly zájmům zaměstnanců.
 • Sledujte zapojení: Pravidelně vyhodnocujte úroveň zapojení a upravujte herní prvky podle potřeby.
 • Získejte zpětnou vazbu: Pravidelně se ptajte zaměstnanců na jejich názory na gamifikaci a přizpůsobujte strategie na základě jejich zpětné vazby.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Akce nemusíte vidět v reálném čase, podklady, diskuse i audio shrnutí je možné vidět i později, či se k němu vrátit
Pokud budete mít nějaké nápady, dotazy, dejte je vědět dobředu
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno