Chování Savoir-Faire v souladu s nařízením GDPR

Naši milí,

moc si vážíme každého z vás, náš vztah je pro nás velmi důležitý a bylo by pošetilé ho kazit nějakým neprofesionálním chováním z naší strany.

Je nám velkou ctí vídat vás na našich akcích, informovat vás o všem, co se v našem Institutu děje, co připravujeme, sledovat pro vás novinky, sbírat pro vás hodnotné poznatky a data a propojovat vás s dalšími událostmi a subjekty, které mohou vás osobně či vaši společnost posunout dál.

Abychom všechny tyto informace mohli dopravit až k vám, využijeme některý z vašich osobních údajů. Budou to: jméno a příjmení; název společnosti, u které pracujete, její IČO, sídlo; vaše telefonní číslo a emailovou adresu.

Věříme, že vzhledem k tomu, že u nás máte zakoupené členství, nebo se jiným způsobem zajímáte o dění v MKTI či IIK (účastníte se našich akcí, navštěvujte naši knihovnu…), budou pro vás všechny informace od nás přínosné a zasíláme je tedy v rámci tzv. oprávněného zájmu.

Zasílat vám budeme tato sdělení:

Newsletter IIK

NL se zasílá jednou za dva týdny
NL obsahuje tato sdělení:
 • Informace o dění v institutech
 • Pozvání na chystané akce
 • Upozornění na jiné zajímavé akce, články, události
Údaje jsou do databáze vkládány na základě:
 • Odeslání žádosti o zasílání NL z webu IIK
 • Potvrzení žádosti o zasílání NL z emailové komunikace
 • Oprávněného zájmu.
Údaje z databáze nejsou využívány k jinému než výše uvedenému účelu.
Údaje jsou používány až do chvíle klientova odstranění se z databáze.
NL jsou zasílány prostřednictvím mailového serveru ecomail.
Z NL je velmi snadné se odhlásit. Na konci každého NL dole v patičce po jednom kliknutí je uživatel okamžitě smazán z databáze. Systém nevyžaduje odůvodnění tohoto kroku.
 

 Obchodní databáze

Obchodní databáze vzniká a údaje do ní jsou vkládány na základě:
 • Uzavření obchodního vztahu
 • Osobního kontaktu obchodníka IIK/SF a subjektu údajů a oboustranné výměny vizitek
 • Emailové korespondence s tématem navázání spolupráce
Údaje z databáze jsou využívány pro účely:
 • Informace o obchodních novinkách v Institutu
 • Obnovení smluvních vztahů
 • Uzavření smluvního vztahu
 • Prezentace dalších souvisejících služeb
Údaje z databáze nejsou využívány k jinému než výše uvedenému účelu.
Údaje jsou používány vždy až do vaší písemné/emailové žádosti o odstranění z databáze.
Žádost o odstranění z databáze bude provedena vždy okamžitě po obdržení této žádosti.
 

 

 

Newsletter Tančící kuchyně

NL se zasílá jednou za tři týdny
NL obsahuje tato sdělení:
Informace o dění v Tančící kuchyni
Pozvání na chystané akce
Upozornění na jiné zajímavé akce, články, události
Údaje jsou do databáze vkládány na základě
Odeslání žádosti o zasílání NL z webu Tančící kuchyně.
Potvrzení žádosti o zasílání NL z emailové komunikace.
Oprávněného zájmu.
Údaje z databáze nejsou využívány k jinému než výše uvedenému účelu.
Údaje jsou používány až do chvíle vašeho odstranění se z databáze.
NL jsou zasílány prostřednictvím mailového serveru Mailchimp.
Z NL je velmi snadné se odhlásit. Na konci každého NL dole v patičce po jednom kliknutí je uživatel okamžitě smazán z databáze. Systém nevyžaduje odůvodnění vašeho kroku.
 

Účast na akcích a guest list

Pro každou námi pořádanou akci vzniká unikátní seznam účastníků této akce. V případě, že je akce pořádána ve spolupráci s dalšími partnery, je možné, že seznam účastníku, který vždy obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, společnost, emailovou adresu; využijí i partneři.

 

Foto a video dokumentace z akcí                                                                                  

Při akcích je také velmi pravděpodobné, že budeme průběh akce fotit nebo natáčet videa. Fotky a videa mohou být použity pro naše marketingové účely, především pro sociální sítě, web, newslettery nebo do tiskových materiálů. Pokud nechcete, aby fotky s vámi byly kamkoli použity, řekněte nám to nebo napište. Je pro nás pak 100 % závazné, aby se fotky a videa s vámi nikde neobjevily.

Fotografie a videa jsou archivovány na zabezpečeném serveru.

Fotografie a videa nejsou nikdy postupovány třetím stranám.

I když by nás to velmi mrzelo, potvrzujeme, že ze všech databází, ze zasílání všech sdělení, je možné se jednoduše odhlásit. Váš údaj pak bude z dané databáze okamžitě vyškrtnut a sdělení vám již nebude zasíláno. Odhlásit se můžete jednoduše na e-mailové adrese: info@institutik.cz

Věříme, že nové nařízení GDPR nebude mít negativní vliv na náš dosavadní vztah.

 

ZaInstitut Interní Komunikace

Váš Savoir-Faire
Created with