12. prosince 24 - Fuckupy roku 

Write your awesome label here.
Join today
 • Profesionálové v IK
 • Přednáška, případovky, diskuse
 • 90 min
 • Osobní setkání
 • Shrnutí, podklady
Kdy a kde

12. 12. 24 (14:00 - 15:30)
Osobně

Sdílení neúspěchů a ponaučení z nich. Co se letos nepovedlo v oblasti technologií, kampaní, strategií?
 • Největší fuckupy v IK: Co se letos nepovedlo?
 • Jak se z chyb poučit a co změnit?
 • Jak sdílet chyby konstruktivně?
 • Technologie a strategie: Jaké postupy nebyly úspěšné?
 • Ponaučení a změny?
Empty space, drag to resize

Učení se z neúspěchů v interní komunikaci

Sdílení neúspěchů a jejich analýza je důležitým krokem k neustálému zlepšování. Pro interní komunikátory je kritické otevřeně diskutovat o tom, co se nepovedlo, a hledat způsoby, jak se z těchto chyb poučit a předejít jim v budoucnosti.

Technologické problémy, neúspěšné kampaně a strategie mohou poskytnout cenné lekce a vést k lepším rozhodnutím v budoucnosti. Sdílení těchto zkušeností v otevřeném a konstruktivním prostředí podporuje kulturu učení a zlepšování. Analyzování fuckupů nám umožňuje identifikovat, co přesně selhalo, a vyvinout konkrétní kroky, které zabrání opakování těchto chyb. Tento proces je nezbytný pro rozvoj efektivní a adaptabilní interní komunikace.
 • Otevřeně sdílejte chyby: Vytvořte prostředí, kde se zaměstnanci nebojí přiznat chyby.
 • Analyzujte příčiny: Podrobně analyzujte, co vedlo k neúspěchu a jaké faktory k tomu přispěly.
 • Poučte se z chyb: Implementujte opatření, která zamezí opakování stejných chyb v budoucnosti.
 • Podporujte konstruktivní zpětnou vazbu: Povzbuzujte zaměstnance k otevřené a konstruktivní zpětné vazbě.
 • Sdílejte naučené lekce: Informujte ostatní týmy o zjištěných chybách a jejich řešení, aby se všichni mohli poučit.
Pozor na to

Osobní setkání - tentokrát bez nahrávky, jen podklady ke stažení

Tato je prostě v reálném čase, podklady i audio shrnutí je možné vidět i později, či se k němu vrátit
Pokud budete mít nějaké nápady, dotazy, dejte je vědět dobředu
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno