19. září - Jak je na tom IK v ČR? 

Write your awesome label here.
Join today
  • Profesionálové v IK
  • Přednáška, případovky, diskuse
  • 90 min
  • Osobní setkání bez možnosti online
  • Shrnutí, podklady
Kdy a kde

19. září 24 (14:00 - 15:30)
Ipsos, osobně

Přijďte si poslechnout výsledky aktuálního výzkumu stavu interní komunikace v naší zemi - výzkum vzniká ve spolupráci se společností IPSOS a děláme ho už skoro 15 let.
Tato akce bude oficiálním představením zjištěných dat, následovaným diskusí a networkingem.
Empty space, drag to resize

Jak je na tom IK v ČR? 

Výsledky výzkumu poskytují cenné vhledy do stavu a vývoje interní komunikace v organizacích. Pro interní komunikátory je důležité být informovaný o aktuálních trendech a výzvách, kterým čelí ostatní organizace.
Tento výzkum může odhalit silné a slabé stránky současných strategií, nabídnout nové pohledy a inspirovat k inovativním přístupům. Diskuse nad výsledky výzkumu pomáhá identifikovat příležitosti pro zlepšení a adaptaci na měnící se podmínky. Sdílení těchto výsledků a následná diskuse podporují kolektivní učení a mohou vést k implementaci osvědčených postupů, které zvýší efektivitu a angažovanost v rámci organizace.
  • Aktivně sledujte trendy: Pravidelně se seznamujte s aktuálními výzkumy a trendy v oboru.
  • Diskutujte výsledky: Zapojte tým do diskusí o výzkumech a jejich implikacích.
  • Aplikujte získané poznatky: Implementujte zjištění do praxe a optimalizujte strategie.
  • Sdílejte best practices: Podělte se o úspěšné postupy s kolegy a jinými organizacemi.
  • Zaměřte se na kontinuální zlepšování: Používejte výsledky výzkumu jako podklad pro neustálé zlepšování interní komunikace.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Exceptional experiences with automatically extracted transcripts, quizzes etc.
Tools used by the world's top professionals. E-books, note-taking, surveys and more.
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno