21.11.24 - Jak rozhýbat liniový management

Write your awesome label here.
Join today
 • Profesionálové v IK
 • Přednáška, případovky, diskuse
 • 90 min
 • Online setkání
 • Shrnutí, podklady, záznam
Kdy a kde

21. 11. 24 (14:00 - 15:30)
online

Kulatý stůl - Jak komunikovat, motivovat, řešit problémy, bariéry?
 • Role liniového managementu v IK?
 • Efektivní motivace a komunikace s liniovými manažery?
 • Metody motivace zaměstnanců: Jaké jsou nejlepší techniky pro zvýšení motivace?
 • Řešení komunikačních problémů a bariér?
 • Jaké jsou osvědčené postupy a inspirace z praxe?
Empty space, drag to resize

Role liniového managementu v interní komunikaci

Linioví manažeři hrají klíčovou roli v efektivní interní komunikaci. Jsou hlavními spojovacími články mezi vyšším vedením a zaměstnanci na nižších úrovních. Jejich schopnost komunikovat, motivovat a řešit problémy je zásadní pro úspěšné fungování organizace.

Podpora a školení liniových manažerů v oblasti komunikačních dovedností může významně přispět k lepšímu porozumění a spolupráci na všech úrovních organizace. Manažeři by měli být vybaveni nástroji a technikami, které jim umožní efektivně předávat informace, motivovat své týmy a řešit případné konflikty. Překonávání bariér v komunikaci a zlepšování vztahů mezi zaměstnanci a liniovými manažery je klíčem k vytvoření pozitivního a produktivního pracovního prostředí.
 • Poskytujte školení: Zajistěte pravidelná školení pro liniové manažery v oblasti komunikačních dovedností.
 • Zajištěte podporu: Vytvořte podpůrné systémy a nástroje, které usnadní manažerům komunikaci se zaměstnanci.
 • Podporujte otevřenou komunikaci: Povzbuzujte manažery k otevřené a transparentní komunikaci s jejich týmy.
 • Poskytujte zpětnou vazbu: Pravidelně hodnotťe výkon manažerů a poskytujte jim konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Motivujte a uznávejte: Oceňujte úspěchy liniových manažerů a motivujte je k dalšímu rozvoji jejich komunikačních dovedností.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Akce nemusíte vidět v reálném čase, podklady, diskuse i audio shrnutí je možné vidět i později, či se k němu vrátit
Pokud budete mít nějaké nápady, dotazy, dejte je vědět dobředu
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno