29. srpna 24 - Plány a měření efektivity

Write your awesome label here.
Join today
 • Profesionálové v IK
 • Přednáška, případovky, diskuse
 • 90 min
 • Online setkání
 • Shrnutí, podklady, záznam
Kdy a kde

29. srpna 24 (14:00 - 15:30)
online

Tvorba efektivních plánů - krátkodobých i dlouhodobých. Nástroje a metodiky pro strategické, taktické i operativní plánování. 
 • Jak správně měřit efektivitu IK, sbírat, analyzovat data, využívat výsledky?
 • Jak na dlouhodobé a krátkodobé plány?
 • Klíčové KPIs a ukazatele pro vyhodnocení úspěšnosti?

Empty space, drag to resize

Plány a měření efektivity

Plánování a měření efektivity jako klíčové prvky úspěšné interní komunikace
Strategické plánování a měření efektivity jsou nezbytnými prvky úspěšné interní komunikace. Bez jasného plánu a konkrétních cílů je těžké dosáhnout kýžených výsledků a přizpůsobit komunikaci aktuálním potřebám organizace.
Plánování zahrnuje výběr správných kanálů a médií, stanovení cílů a definování klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Tyto aspekty umožňují interním komunikátorům zaměřit se na to, co je skutečně důležité, a sledovat pokrok směrem k dosažení stanovených cílů. Efektivní měření a analýza dat jsou klíčové pro vyhodnocení úspěšnosti komunikačních strategií a pro jejich případnou optimalizaci. Metody sběru dat, jako jsou průzkumy a analytické nástroje, poskytují cenné informace, které mohou pomoci zlepšit celkovou interní komunikaci.
 • Definujte jasné cíle: Stanovte si konkrétní a měřitelné cíle pro interní komunikaci.
 • Používejte různé komunikační kanály: Kombinujte e-maily, intranet, videokonference a další nástroje.
 • Sledujte a vyhodnocujte KPI: Pravidelně kontrolujte klíčové ukazatele výkonu a přizpůsobujte strategie.
 • Provádějte pravidelné průzkumy: Získávejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a analyzujte jejich názory.
 • Optimalizujte na základě dat: Vyhodnocujte získaná data a implementujte změny pro zlepšení efektivity.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Akce nemusíte vidět v reálném čase, podklady, diskuse i audio shrnutí je možné vidět i později, či se k němu vrátit
Pokud budete mít nějaké nápady, dotazy, dejte je vědět dobředu
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno