11. 4. 24 Employer brand

Write your awesome label here.
Join today
 • Profesionálové v IK
 • Přednáška, případovky, diskuse
 • 90 min
 • Interaktivní setkání online
 • Záznam, shrnutí, podklady
Kdy a kde

11. dubna (14:00 - 15:30)
Online

Značka zaměstnavatele, EVP, firemní hodnoty, kultura… Pro někoho bolavá témata, pro někoho prázdné pojmy, pro někoho cesta k úspěchu. Pojďme se podívat jak to kdo z vás řeší, co funguje, nefunguje, kdo, nebo co tomu zrovna ve vaší společnosti pomáhá.
Empty space, drag to resize

Employer brand

Značka zaměstnavatele, EVP, firemní hodnoty, kultura… Pro někoho bolavá témata, pro někoho prázdné pojmy, pro někoho cesta k úspěchu. Pojďme se podívat jak to kdo z vás řeší, co funguje, nefunguje, kdo, nebo co tomu zrovna ve vaší společnosti pomáhá.
 • Employer Branding se týká způsobu, jakým firma prezentuje svou image a kulturu zaměstnavatele. Je to strategický přístup k budování vnímání a identity firmy jako atraktivního místa pro práci. Employer Branding je založen na několika klíčových prvcích:Identita zaměstnavatele: Toto je jádro zaměstnavatelské značky, které popisuje hodnoty, kulturu, misi a vizi firmy jako zaměstnavatele. To zahrnuje, jaká je firma, co nabízí svým zaměstnancům a jak se liší od jiných firem.
Zkušenost zaměstnanců: Zahrnuje pohledy, názory a zkušenosti současných a bývalých zaměstnanců s firmou jako zaměstnavatelem. Pozitivní zkušenosti mohou posílit zaměstnavatelskou značku, zatímco negativní mohou poškodit firmu.
 • Komunikace a marketing: Employer Branding využívá různé kanály komunikace a marketingové strategie k prezentaci firmy jako atraktivního zaměstnavatele. To zahrnuje použití sociálních médií, webu, firemních prezentací a dalších médií.
 • Zaměstnanecké benefity a rozvoj: Poskytování zajímavých beneficí a možností pro rozvoj kariéry a osobního růstu pro zaměstnance, což může přitahovat nové talenty a udržovat stávající zaměstnance.
 • Reputace na trhu práce: Jak vnímají firmy a zaměstnanci určitou společnost jako zaměstnavatele v porovnání s konkurencí. Pozitivní pověst na trhu práce může zvýšit přitažlivost firmy pro potenciální zaměstnance.
 • Strategie náboru a udržení zaměstnanců: Jaké strategie a postupy firma používá k náboru nových talentů a udržení stávajících zaměstnanců. Silná zaměstnavatelská značka může usnadnit nábor a udržení kvalitních zaměstnanců.
Co by mohlo být silným tématem? Co se řeší? 
 • Budování a správa zaměstnavatelské značky ve virtuálním prostředí: Jak efektivně budovat a udržovat zaměstnavatelskou značku v době, kdy se práce stále více přesouvá do virtuálního prostředí.
 • Vliv krizové komunikace na Employer Branding: Jak efektivně řídit krizové situace a jaký vliv mají krizové komunikace na vnímání firmy jako zaměstnavatele.
 • Změna v očekáváních zaměstnanců: Jak se mění očekávání zaměstnanců vůči zaměstnavatelům a jak se tyto změny promítají do Employer Brandingu.
 • Role sociálních médií v Employer Brandingu: Jak využít sociální média ke zlepšení zaměstnavatelské značky a jak správně komunikovat s potenciálními zaměstnanci.
 • Zapojení zaměstnanců do budování zaměstnavatelské značky: Jak aktivně zapojit stávající zaměstnance do budování a posilování Employer Brandingu.
 • Měření účinnosti zaměstnavatelské značky: Jakými metrikami a analytickými nástroji lze měřit účinnost a vliv Employer Brandingu na nábor a udržení zaměstnanců.
 • Inovativní přístupy k náboru a udržení talentů: Jaké inovativní strategie a postupy mohou firmy využít k přitahování a udržení talentovaných zaměstnanců. 
 • Výzvy spojené s globalizací pro Employer Branding: Jak se globalizace odráží na Employer Brandingu a jak efektivně budovat značku pro zaměstnance na globální úrovni.
 • Role firemní kultury v Employer Brandingu: Jak firemní kultura ovlivňuje vnímání firmy jako zaměstnavatele a jak správně integrovat firemní hodnoty do Employer Brandingu.
 • Udržitelnost a environmentální odpovědnost v Employer Brandingu: Jak podpora udržitelnosti a environmentální odpovědnosti ovlivňuje vnímání firmy jako atraktivního zaměstnavatele.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Exceptional experiences with automatically extracted transcripts, quizzes etc.
Tools used by the world's top professionals. E-books, note-taking, surveys and more.
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Created with