Aktivismus a hejty – Kulatý stůl, jen pro členy IIK

Write your awesome label here.
Připojte se
 • Jen pro členy
 • Sdílení zkušeností, bolestí
 • 90 minut
 • Interaktivní setkání online
 • Záznam, shrnutí, podklady
Kdy a kde

Již proběhlo 21. 3. 24

Empty space, drag to resize
Většinu ze členů toto téma trápí. Aktivismus, pomyslné kousání do ruky, která zaměstnance živí. Pojďme probrat vaše zkušenosti, doporučení, konkrétní řešení.

Zaměstnanecký aktivismus

Jak je možné, že některé společnosti s tím problém nemají a v jiných se nadává snad na úplně všechno?
Zaměstnanecký aktivismus je rostoucím fenoménem, kde zaměstnanci vyjadřují své názory a podporují změny ve firmách, často týkající se sociálních otázek, etiky práce nebo životního prostředí. Silná témata spojená se zaměstnaneckým aktivismem zahrnují:
  • Rovnost a diverzita: Zaměstnanci často prosazují rovnost šancí, inkluzi a diverzitu v pracovním prostředí, včetně podpory různorodosti v zaměstnaneckých skupinách a eliminace diskriminace.
  • Etika a odpovědnost firem: Zaměstnanci mohou aktivně upozorňovat na etické otázky v chování společnosti, jako je dodržování lidských práv, transparentnost a spravedlivé obchodní postupy.
  • Práce a životní podmínky: Témata spojená s pracovními podmínkami, včetně mzdy, pracovní doby, podpory rovnováhy mezi prací a soukromým životem a ochrany zdraví zaměstnanců.
  • Klimatická krize a udržitelnost: Zaměstnanci se stávají aktivními ohledně otázek spojených se změnou klimatu a udržitelností, jako je snižování uhlíkové stopy společnosti a podpora environmentálně šetrných iniciativ.
  • Společenská odpovědnost firem: Podpora zaměstnaneckého aktivismu směřuje také k podpoře firemní společenské odpovědnosti, což může zahrnovat filantropii, dobrovolnictví a podporu lokálních komunit.
  • Transparentnost a komunikace: Zaměstnanci prosazují větší transparentnost ve firmách a lepší komunikaci mezi vedením a zaměstnanci ohledně rozhodnutí a strategií.
  • Zaměstnanecký wellbeing: Toto téma zahrnuje podporu duševního zdraví zaměstnanců, nabízení benefitů, wellness programů a podpora vyváženosti pracovního a osobního života.
  • Změna v kultuře společnosti: Zaměstnanci se často angažují v prosazování změn v kultuře firem, jako je zlepšení vedení, podpora otevřené komunikace a podpora výkonnosti a inovací.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Veškeré akce jsou k dispozici pro členy v archivu. 
Můžete se k tématům vracet, připomínat,
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno