2.5. 24 Top management – kulatý stůl, jen pro členy IIK

Write your awesome label here.
Připojte se
 • Jen pro členy
 • Sdílení zkušeností, bolestí
 • 90 minut
 • Interaktivní setkání online
 • Záznam, shrnutí, podklady
Kdy a kde

2. května, 14:00 - 15:30 
Online

Empty space, drag to resize
Už v minulém roce jsme se potkali a sdíleli zkušenosti těch, kteří sedí v boardu, nebo jsou tam pravidelně přizváni. Jejich témata, zadání, projekty a úkoly, se často výrazně liší od té běžné interní komunikace a proto se pojďme podívat, co vás trápí, funguje, bolí nebo těžší.

Top management

Už v minulém roce jsme se potkali a sdíleli zkušenosti těch, kteří sedí v boardu, nebo jsou tam pravidelně přizváni. Jejich témata, zadání, projekty a úkoly, se často výrazně liší od té běžné interní komunikace a proto se pojďme podívat, co vás trápí, funguje, bolí nebo těžší.
Co by mohlo top management o interce zajímat?
  • Vedení a jeho role v komunikaci: Jak může vedení aktivně podporovat efektivní interní komunikaci a jakým způsobem může předvádět důležitost komunikace pro zaměstnance?
  • Krizová komunikace a rizikový management: Jak efektivně řídit a komunikovat v období krize? Jaké jsou nejlepší postupy pro zvládání rizik a potenciálních konfliktů při interní komunikaci?
  • Zapojení zaměstnanců a motivace: Jak podporovat zapojení zaměstnanců prostřednictvím komunikace a jaké jsou strategie pro motivaci zaměstnanců k aktivní účasti v komunikaci?
  • Měření úspěšnosti interní komunikace: Jaká jsou vhodná měřítka a metriky pro hodnocení účinnosti interní komunikace? Jakým způsobem lze kvantifikovat dopad komunikace na výkonnost a kulturu firmy?
  • Kultura a hodnoty společnosti: Jak může interní komunikace podporovat firemní kulturu a hodnoty? Jakým způsobem lze prostřednictvím komunikace posilovat firemní identity a hodnoty mezi zaměstnanci?
  • Efektivní využití technologií pro komunikaci: Jaká jsou nejnovější technologická řešení pro interní komunikaci a jakým způsobem lze tyto technologie efektivně integrovat do firemní strategie komunikace?
  • Zpětná vazba a otevřenost v komunikaci: Jak podporovat otevřenost a zpětnou vazbu mezi vrcholovým managementem a zaměstnanci? Jakým způsobem reagovat na zpětnou vazbu a jak ji aktivně využít pro zlepšení interní komunikace?
  • Přístupnost a transparentnost informací: Jak zajistit, aby informace byly přístupné všem zaměstnancům a jak zajistit transparentnost ve sdílení důležitých informací ve firmě?
  • Změna v komunikaci a adaptabilita: Jak efektivně reagovat na změny v komunikačních trendech a jak se přizpůsobit novým výzvám v oblasti interní komunikace?
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Veškeré akce jsou k dispozici pro členy v archivu. 
Můžete se k tématům vracet, připomínat,
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno