13.6.24 Komunikace změny – kulatý stůl, jen pro členy IIK

Write your awesome label here.
Připojte se
 • Jen pro členy
 • Sdílení zkušeností, bolestí
 • 90 minut
 • Interaktivní setkání online
 • Záznam, shrnutí, podklady
Kdy a kde

13. června, 14:00 - 15:30 
Online

Empty space, drag to resize
V současné době se nemění snad jenom to, že se stále něco mění. Pojďme si nasdílet zkušenosti, které máte s komunikací změny, ať už je to stěhování, propouštění, změna ve vedení. Jaké máte zkušenosti, co vás trápí, čím byste potřebovali pomoci?

Komunikace změny 

V současné době se nemění snad jenom to, že se stále něco mění. Pojďme si nasdílet zkušenosti, které máte s komunikací změny, ať už je to stěhování, propouštění, změna ve vedení. Jaké máte zkušenosti, co vás trápí, čím byste potřebovali pomoci?
Jaké okruhy můžeme zkusit? 
  • Strategické plánování změn: Jak navrhovat a plánovat strategie pro efektivní komunikaci změn, včetně určení cílů, časových rámců a hlavních zpráv.
  • Změna v firemní kultuře: Jak komunikovat změny tak, aby byly začleněny do firemní kultury a hodnot, což může usnadnit akceptaci nových postupů a přístupů.
  • Zapojení stakeholderů: Jak identifikovat a zapojovat stakeholdery na všech úrovních organizace při komunikaci změn, včetně zaměstnanců, vedení, týmů a dalších zainteresovaných stran.
  • Zpracování odporu a konfliktů: Jak reagovat na odpor vůči změnám a jak řešit konflikty, které mohou vzniknout během procesu změn.
  • Komunikace o důvodech a přínosech změn: Jak jasně a transparentně komunikovat důvody a výhody, které přináší představovaná změna pro organizaci a pro jednotlivé zaměstnance.
  • Změna v procesech a postupech komunikace: Jak upravit a inovovat interní komunikační postupy pro efektivní zvládání a adaptaci na změnu v rámci organizace.
  • Zpětná vazba a monitoring: Jak sbírat a využívat zpětnou vazbu během procesu změn pro zdokonalení komunikace a monitorování úspěšnosti změn.
  • Vedení a jeho role při komunikaci změn: Jak efektivně zapojit vedení do procesu komunikace změn a jakým způsobem mohou vedoucí pracovníci podporovat a aktivně se účastnit komunikačních iniciativ.
  • Krize a neočekávané situace: Jak reagovat na neočekávané události nebo krize během procesu změn a jakým způsobem tyto situace ovlivňují komunikaci změn.
  • Udržení dlouhodobého efektu změn: Jak udržet podporu a zájem o změny i po jejich implementaci a jak podporovat trvalou adaptaci nových postupů a kultur ve firmě.
Pozor na to

Online, interaktivní akce s nahrávkou a podklady ke stažení

Veškeré akce jsou k dispozici pro členy v archivu. 
Můžete se k tématům vracet, připomínat,
Write your awesome label here.
Přední společnosti

Naši členové

za dlouhá léta se u nás vystřídaly desítky společností. Někteří členové jsou u nás od počátků, jiní přichází či se mění podle osobností i změn, či potřeba společnosti
Vytvořeno